ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΠΡΟΦΙΛ

YouTube

 

 

Αρχική Κυβερνητικό Έργο
Κυβερνητικό Έργο
1 Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης- Μάρτης 2004 - Σεπτέμβριος 2006
2 Υπουργείο Ανάπτυξης: Οκτώβριος 2007 - Ιανουάριος 2009
3 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης: Ιανουάριος 2009 – Σεπτέμβριος 2009
GreekEnglish (United Kingdom)